Welkom bij friese-producten.nl

Gemeenten in Friesland

Meer Friese links

De lijst met Friese gemeenten (met link) + aantal inwoners en link officiële website zoals deze voor en na 2015 in Friesland gold.
Sinds 2015 zijn door samengaan van diverse gemeenten nieuwe gemeenten ontstaan.Friese gemeenten (met link) + aantal inwoners en link officiële website:

 

GemeenteAantal inwonersWebsite
Ameland 3466 www.ameland.nl
Achtkarspelen 28132 www.achtkarspelen.nl
Bolsward 9820 www.bolsward.nl
Boarnsterhim 19310 www.boarnsterhim.nl
Dantumadeel 19369 www.dantumadeel.nl
Dongeradiel 25008 www.dongeradeel.nl
Ferwerderadiel 8828 www.ferwerderadiel.nl
Franekeradeel 20590 www.franekeradeel.nl
Gasterlan-Sleat 10208 www.gaasterlan-sleat.nl
Harlingen 15000 www.harlingen.nl
Het Bildt 10902 www.hetbildt.nl
Heerenveen 28497 www.heerenveen.nl
Leeuwarden 93601 www.leeuwarden.nl
Kollumerland 13053 www.kollumerland.nl
Leeuwarderadeel 10361 www.leeuwarderadeel.nl
Lemsterland 13608 www.lemsterland.nl
Littenseradiel 10936 www.littenseradiel.nl
Menaldumadeel 13709 www.menaldumadeel.nl
Nijefurd 10955 www.nijefurd.nl
Opsterlan 29545 www.opsterland.nl
Ooststellingwerf 26284 www.ooststellingwerf.nl
Schiermonnikoog 944 www.schiermonnikoog.nl
Smallingerland 55212 www.smallingerland.nl
Skarsterlan 27168 www.skarsterlan.nl
Sneek 33000 www.sneek.nl
Terschelling 4739 www.terschelling.nl
Tietjerksteradiel 32256 www.tytsjerksteradiel.nl
Vlieland 1146 www.vlieland.nl
Weststellingwerf 25784 www.weststellingwerf.nl
Wymbritseradiel 16039 www.wymbritseradiel.nl
Wunseradiel 11838 www.wunseradiel.nl
   

Sinds de herindeling geldt onderstaande tabel (bron: wikipedia)

Gemeente Inwoners Bevat de plaatsen:  
Achtkarspelen 28.010 Buitenpost, Surhuisterveen, Harkema, Kootstertille, Twijzelerheide Kaart gemeente
Ameland 3.610 Buren, Hollum, Nes Kaart
het Bildt 10.519 Minnertsga, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie Kaart gemeente
Dantumadeel / Dantumadiel 19.012 Broeksterwoude, Damwoude, Veenwouden, Zwaagwesteinde Kaart gemeente
Dongeradeel 23.927 Anjum, Dokkum, Holwerd, Ternaard Kaart gemeente
Ferwerderadeel / Ferwerderadiel 8.698 Birdaard, Ferwerd, Hallum, Marrum Kaart gemeente
Franekeradeel 20.272 Franeker, Sexbierum, Tzum, Tzummarum Kaart gemeente
De Friese Meren / De Fryske Marren 51.277   Kaart
Harlingen 15.807 Harlingen Kaart gemeente
Heerenveen 50.273 Heerenveen, Jubbega, Akkrum, Oranjewoud Kaart
Kollumerland en Nieuwkruisland 12.807 Kollum, Kollumerzwaag Kaart gemeente
Leeuwarden 107.902 Goutum, Leeuwarden, Wirdum Kaart
Leeuwarderadeel 10.177 Britsum, Stiens Kaart gemeente
Littenseradeel / Littenseradiel 10.833 Mantgum, Winsum, Wommels Kaart gemeente
Menaldumadeel / Menameradiel 13.540 Berlikum, Dronrijp, Marssum, Menaldum Kaart
Ooststellingwerf 25.573 Appelscha, Donkerbroek, Haulerwijk, Oosterwolde Kaart gemeente
Opsterland 29.836 Beetsterzwaag, Gorredijk, Ureterp, Wijnjewoude Kaart gemeente
Schiermonnikoog 918 Schiermonnikoog Kaart
Smallingerland 55.443 Boornbergum, Drachten, Opeinde, Oudega Kaart gemeente
Súdwest-Fryslân 84.040 Sneek, Bolsward Kaart
Terschelling 4.874 West-Terschelling Kaart
Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel 32.059 Bergum, Giekerk, Hardegarijp, Noordbergum Kaart gemeente
Vlieland 1.082 Oost-Vlieland Kaart
Weststellingwerf 25.518 Noordwolde, Oldeholtpade, Steggerda, Wolvega Kaart gemeente

Meer Friese links

LiveZilla Live Chat Software